Algemene voorwaarden springkussen/materialen mdmverhuur:

 

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle huurovereenkomsten evenals op de uitvoering daarvan door mdmverhuur, gedaan aan en/of aangegaan met derden, hierna te noemen “huurder”.

De “huurder” dient het springkussen/materialen van te voren te inspecteren op schade of afwijkingen. Bij constateren van schade/afwijkingen dient de “huurder” direct contact op te nemen via het telefoonnummer: 06-40174224.

De “huurder” dient zorg te dragen voor een deugdelijke 220 volt stroomaansluiting. Als het springkussen is opgeblazen mag deze niet meer verplaatst worden. De grond moet vrij zijn van scherpe delen zoals, takken, stenen, afval e.d.

Tijdens het gebruik van het springkussen door de kinderen, dient er te allen tijde een volwassen persoon van achttien jaar of ouder aanwezig te zijn om toezicht op de kinderen te houden.

Het is NIET toegestaan om het springkussen te betreden met schoenen, scherpe voorwerpen, eten en drinken, confetti, niet op de buitenwanden te gaan zitten of klimmen. Indien dit wel gebeurd, is de kans op schade groot. De “huurder” is volledig verantwoordelijk voor deze schade.

Gebruik van het springkussen is altijd op eigen risico van de “huurder”. mdmverhuur kan NOOIT aansprakelijk gesteld worden voor schade/blessures aan personen of voorwerpen als gevolg van het gebruik van het springkussen dat u bij ons huurt.

De “huurder” is verantwoordelijk dat het springkussen/materialen in goede staat wordt teruggegeven (compleet en zonder schade).

De “huurder” is tijdens de huurperiode te allen tijde volledig aansprakelijk voor schade en/of diefstal van het springkussen/materialen. Ongeacht wie hier schuld aan heeft.

Het springkussen/materialen wordt schoon afgeleverd en wij willen het graag ook schoon terug. Anders zijn wij genoodzaakt € 30,– schoonmaakkosten in rekening te brengen.

Bij het aangaan van de huurovereenkomst stemt de “huurder” automatisch in met deze bovengenoemde algemene voorwaarden.